Chính phủ đồng ý gói cam kết dịch vụ vận tải hàng không ASEAN

VietTimes -- Chính phủ vừa phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN.
Chính phủ đồng ý với Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN.
Chính phủ đồng ý với Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định được ký kết tại tại Malaysia ngày 6/11/2015.

Nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác dịch vụ giữa các nước thành viên ASEAN, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của khối, Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) đã và đang được thực thi với cam kết mở cửa hoàn toàn đối với 128 phân ngành.

Đến tháng 1/2016, các nước ASEAN đã ký gần 10 gói cam kết về thương mại dịch vụ. Các cam kết trong AFAS đều có phạm vi rộng và mức độ tự do hóa sâu hơn so với cam kết trong khuôn khổ WTO.

Được biết, mục tiêu của các quốc gia thành viên tại Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ giữa các quốc gia thành viên nhằm nâng cao tính hiệu quả và cạnh tranh, đa dạng hóa năng lực sản xuất, cung cấp và phân phối dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài ASEAN.

Theo đó, Hiệp định đã xóa bỏ đáng kể các hạn chế đối với thương mại dịch vụ giữa các quốc gia thành viên. Đồng thời, tự do hóa thương mại dịch vụ bằng cách mở rộng chiều sâu và phạm vi tự do hóa vượt trên các cam kết mà các quốc gia thành viên đã cam kết tại Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) với mục đích thực hiện một khu vực thương mại tự do về dịch vụ.