Chính phủ đề xuất bỏ Điều 292 Bộ Luật hình sự

VietTimes - Ngày 21/10, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc, trong đó có phiên trình bày của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chính phủ đề xuất bỏ Điều 292 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Chính phủ đề xuất bỏ Điều 292 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ luật Hình sự 2015 được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật này, các cơ quan đã phát hiện và phản ánh về một số sai sót kỹ thuật, một số quy định chưa hợp lý hoặc khó áp dụng trong Bộ luật.

Sau đó, Quốc hội khóa 13 đã ban hành Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS năm 2015 cùng với 3 luật khác có liên quan.

Vì vậy trong lần làm việc này của Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 lần này liên quan đến 141 điều của Bộ luật, gồm 18 điều thuộc Phần "Những quy định chung" và 123 điều thuộc Phần "Các tội phạm", trong đó có 38 điều sửa đổi về kỹ thuật, 102 điều sửa đổi về nội dung quy định trong điều luật và bãi bỏ 01 điều.

Trong đó, Chính phủ đề xuất bỏ tội danh "Cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông" (Điều 292 BLHS năm 2015).

Bộ trưởng Lê Thành Long nhận định, tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292) là một trong 10 tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông được quy định tại mục 2 thuộc chương XXI của BLHS năm 2015 có khách thể xâm hại là an toàn công cộng, trật tự công cộng.

Tuy nhiên, nội dung quy định về cấu thành tội phạm này không phản ánh rõ mối nguy hại cho an toàn công cộng, trật tự công cộng mà thực chất đây là cấu thành tội “kinh doanh trái phép" trên môi trường mạng và xét về bản chất thì đây là một tội phạm về kinh tế nhưng lại được đặt ở chương "các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng".

Ngoài ra, trong danh mục ngành nghề kinh doanh  điều kiện có đến 267 ngành nghề nhưng Điều 292 chỉ đề cập đến một số ngành nghề.

Ngoài ra, cũng các lĩnh vực kinh doanh được nêu tại Điều 292 nhưng nếu thực hiện qua mạng thì bị xử lý hình sự còn nếu không thực hiện qua mạng thì không bị xử lý hình sự. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng và thiếu nhất quán.

Xét trong bối cảnh tội kinh doanh trái phép đã được bãi bỏ thì cũng cần bãi bỏ Điều 292 của BLHS năm 2015, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý của Nhà nước và nâng cao hiệu quả xử phạt hành chính đối với các vi phạm trong lĩnh vực này. Trên tinh thần đó, dự thảo Luật đề xuất phương án bãi bỏ Điều 292 của BLHS năm 2015 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.