Chính phủ chỉ đạo: “Rút kinh nghiệm từ bão số 1, số 2“

VietTimes -- Rút kinh nghiệm về công tác ứng phó với bão số 1, số 2 năm 2016, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo với tinh thần chủ động hơn, quyết liệt hơn để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đó là ý kiến chỉ đạo trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị rút kinh nghiệm bão số 1, số 2 năm 2016.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai vừa qua cần tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là hậu quả bão số 1 và bão số 2. Tập trung tìm kiếm được những người còn đang bị mất tích, tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị nạn; huy động lực lượng vũ trang, thanh niên, đoàn thể, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hại do bão, lũ; triển khai rà soát, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, mưa lũ theo quy định, kiên quyết không để hộ dân nào bị thiếu đói. Tiếp tục chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ để sớm ổn định lại đời sống, khắc phục hệ thống giao thông để bảo đảm giao thông thông suốt. Sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo với tinh thần chủ động hơn, quyết liệt hơn để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia tổ chức theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo kịp thời các hình thế thời tiết nguy hiểm, thiên tai thời gian tới; cải tiến nội dung bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu hơn để mọi người dân hiểu mức độ nguy hiểm của thiên tai, tránh hiểu lầm, chủ quan trong ứng phó; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai, nhất là bão, lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan, chính quyền và nhân dân biết.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong dự báo khí tượng thủy văn

Về lâu dài, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và tạo điều kiện để nâng cao năng lực (cả về trang thiết bị, công nghệ và con người) của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương và các cơ quan dự báo. Phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương tiếp tục đầu tư bổ sung các trạm, phương tiện phục vụ quan trắc, giám sát khí hậu (bao gồm cả trên biển, trên đất liền), đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm đo mưa cộng đồng, tăng cường hợp tác quốc tế trong dự báo khí tượng thủy văn nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết, thiên tai, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” tại các địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng các kịch bản, các phương án ứng phó cụ thể với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ thiên tai sát tình hình, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để chủ động triển khai ứng phó nhanh khi thiên tai xảy ra, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Các Bộ, ngành, địa phương phải chủ động công tác hậu cần cho phòng, chống thiên tai, trong đó các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng để bảo đảm an toàn khi có thiên tai.

Sớm có quy hoạch di dời dân cư ra khỏi các vùng nguy hiểm

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, đồng thời kiểm tra vận hành an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương khẩn trương rà soát lại quy hoạch dân cư ở các vùng dễ xảy ra thiên tai, nhất là các khu vực xung yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, sớm có quy hoạch và kế hoạch tổ chức di dời dân cư ra khỏi các vùng nguy hiểm; đối với các hộ chưa thực hiện di dời được phải có phương án sơ tán cụ thể khi có cảnh báo, dự báo thiên tai của cơ quan khí tượng thủy văn. Yêu cầu các địa phương chỉ đạo kiểm tra, kiên quyết di dời ngay các hộ dân lấn chiếm lòng sông, suối làm co hẹp dòng chảy, tăng nguy cơ xảy ra lũ quét để tránh thiệt hại về người, tài sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương sơ kết đánh giá và đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hoàn thiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai trong giai đoạn tới, trong đó xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của các cấp chính quyền địa phương mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là vai trò của người dân và doanh nghiệp trong phòng, chống thiên tai, góp phần hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.