Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ "bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân"

VietTimes -- Sau khi tuyên thệ trước Quốc hội, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình đã phát biểu cam kết cùng tập thể TANDTC đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng toà án trong sạch, liêm chính; thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.
Chánh án tòa án nhân ân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ.
Chánh án tòa án nhân ân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ.

Chánh án Tòa án NDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, và đồng bào, cử tri cả nước, tôi,  Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam, tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHXN Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức sau khi tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định: "Khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ của mình trước QH, tôi nguyện đem hết sức lực và trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đảm nhận trọng trách mà QH giao phó là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án NDTC phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, đề cao kỷ luật, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch và liêm chính, thực hiện tốt nhiệm vụ Hiến pháp quy định, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, chăm lo xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, để nhân danh nhà nước đưa ra những phán quyết thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và công bằng.

Trân trọng đề nghị QH, các vị ĐBQH ủng hộ và tăng cường giám sát hoạt động của tòa án các cấp, cùng chúng tôi xây dựng tòa án nhân dân trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin như mong đợi của nhân dân".

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; cử nhân Luật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình đã đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Cũng trong phiên làm việc sáng 27/7, Quốc hội khóa XIV đã bỏ phiếu bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSNDTC nhiệm kỳ 2016-2021.