CDH Electric Bee Limited không còn là cổ đông lớn của Thế Giới Di Động

VietTimes -- Với việc bán 3 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG), CDH Electric Bee Limited đã không còn là cổ đông lớn của MWG, khi tỷ lệ sở hữu chỉ còn là 3,22%.
MWG là một trong những cổ phiếu được các quỹ ngoại đặc biệt quan tâm
MWG là một trong những cổ phiếu được các quỹ ngoại đặc biệt quan tâm

CDH Electric Bee Limited vừa công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Tp. HCM và Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ. Theo đó, ngày 21/10/2016, CDH Electric Bee Limited đã bán 3 triệu cổ phiếu để tái cơ cấu danh mục đầu tư, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4,72 triệu cổ phiếu, tương đương với 3,22% vốn điều lệ của MWG.

 Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo Mekong Enterprise Fund II, Ltd vừa chuyển nhượng 1 triệu cổ phần của MWG cho 3 tổ chức là:  Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC ( 390.000 CP), Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund ( 400.000 CP) và Florida Retirement System ( 210.000 CP).

Chốt phiên giao dịch ngày 27/10/2016, Cổ phiếu MWG đang ở mức 146.500đ/CP.