Thế Giới Di Động: Cứ 3 ngày lại mở mới thêm 5 siêu thị

VietTimes -- Theo báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016, Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG) đã mở thêm 245 siêu thị mới trên toàn quốc trong đó chuỗi thegioididong.com đã mở 215 siêu thị và Điện máy Xanh đã mở 30 siêu thị mới. Trung bình cứ 3 ngày MWG có đến 5 siêu thị mở mới.
Cứ 3 ngày MWG lại mở mới thêm 5 siêu thị
Cứ 3 ngày MWG lại mở mới thêm 5 siêu thị

Cũng trong báo cáo này, doanh thu MWG trong 5 tháng đầu năm đạt 16,240 tỉ đồng hoàn thành 48% kế hoạch 2016. Lợi nhuận sau thuế (LNST) 5 tháng  đạt 700 tỉ, hoàn thành 50% kế hoạch 2016.

Trong đó, doanh thu online của MWG trong 5 tháng đầu năm đạt 1,129 tỉ, chỉ hoàn thành 34% kế hoạch năm 2016.

Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm 2016 MWG đã mở thêm 245 siêu thị mới trên toàn quốc, chuỗi Thegioididong.com mở thêm 215 siêu thị, chuỗi Điện máy Xanh mở thêm 30 siêu thị. Tính đến cuối tháng 5/2016 MWG có 878 siêu thị đang phục vụ khác hàng, chuỗi Thegioididong.com có 779 siêu thị và chuỗi Điện máy Xanh có 99 siêu thị.

Được biết, để giữ được mức tăng doanh thu ấn tượng trong năm nay, MWG sẽ tập trung vào hai hoạt động là mở rộng các chuỗi siêu thị, bán lẻ hiện có, đồng thời phát triển thêm các kênh bán online.