Cao Bằng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai quy trình

VietTimes -- Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Cao Bằng miễn nhiệm hàng loạt cán bộ không qua thi tuyển; cán bộ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn; các cán bộ còn thiếu hồ sơ...
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trên để có hình thức xử lý phù hợp. Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, từ 1/1/2014-30/9/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng quyết định tiếp nhận 37 trường hợp không qua thi tuyển. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, một số công chức được tiếp nhận không qua thi và được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. 

Ngoài ra, trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hai kỳ thi tuyển công chức, tuyển dụng được 87 công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, kỳ thi tuyển công chức đợt II năm 2013 tuyển dụng được 64 công chức (53 công chức ngạch chuyên viên và tương đương, 6 công chức ngạch chuyên viên cao đẳng, 5 công chức ngạch cán sự). Kỳ thi tuyển công chức năm 2015 tuyển dụng được 23 công chức ngạch chuyên viên và tương đương. Về cơ bản, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định. 

Tuy nhiên, kế hoạch tuyển dụng công chức không nêu số lượng biên chế công chức của từng cơ quan, đơn vị, không nêu số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thêm điều kiện dự tuyển công chức và chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức không phù hợp quy định. Việc lập danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi không đúng thẩm quyền; thời gian nhận hồ sơ trong kỳ thi tuyển dụng công chức đợt II năm 2013 không đủ tối thiểu 30 ngày. Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức. Đề thi, đáp án thi và việc chấm thi còn có sai sót. Danh sách kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển. 

Bên cạnh đó, Cao Bằng đã bổ nhiệm một số trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (thiếu trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học). Một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định. Hai quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ không phù hợp với tuổi nghỉ hưu của công chức. Một công chức tại thời điểm có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ còn trên 24 tháng công tác. 

Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa được lưu giữ đầy đủ tại Sở Nội vụ. Một số hồ sơ công chức còn thiếu các thành phần tài liệu, văn bằng, chứng chỉ. Kết luận thanh tra cho thấy, đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng còn sử dụng 24 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước là không đúng quy định.