Cảnh báo nguy cơ tấn công thông tin DN lên sàn

Đây là cảnh báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) được đưa ra tại Hội thảo an toàn trong hoạt động công nghệ thông tin năm 2015 do tổ chức đơn vị này tổ chức mới đây.

Cảnh báo nguy cơ tấn công thông tin DN lên sàn

Theo đó, HNX cho biết diễn biến an ninh thông tin nhắm vào các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và khó lường. Các vụ tấn công được thực hiện liên tục, sử dụng các kỹ thuật tấn công nâng cao, nghiên cứu và thực thi tấn công trong một thời gian dài nhằm hướng tới các công ty, công ty tài chính và các tổ chức lớn.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát hơn 700 tổ chức, doanh nghiệp trong năm 2014 của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cho thấy,chỉ số an toàn thông tin của các doanh nghiệp này chỉ đạt 39%.

Chỉ số này rất thấp so với các quốc gia khác, đồng nghĩa với khả năng bảo đảm an ninh, bảo mật kém và rất dễ bị tấn công.

H.A. theo Công an Nhân dân