Cần loại bỏ cán bộ, đảng viên “đỏ vỏ, xanh lòng”

VietTimes – Trong giai đoạn hiện nay, đi liền với những thành tựu to lớn đã đạt được, trong Đảng, trong các cơ quan công quyền từ Trung ương tới địa phương xuất hiện những vụ việc tiêu cực và được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm”. Việc này đã làm cho “quỹ niềm tin” của nhân dân vào Đảng được tăng cường, ngăn chặn nguy cơ có thể tụt xuống mức “báo động đỏ”.

Nhiều chủ trương phát triển kinh tế-xã hội chiến lược hết sức đúng đắn của Đảng thông qua những dự án, đề án... đã bị lợi dụng trở thành những “miếng mồi” béo bở.

Nhiều chủ trương phát triển kinh tế-xã hội chiến lược hết sức đúng đắn của Đảng thông qua những dự án, đề án... đã bị lợi dụng trở thành những “miếng mồi” béo bở.

Chỉ tính trong năm 2018, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.441 cuộc kiểm tra, phát hiện 443 vụ việc cùng 382 người vi phạm, kiến nghị xử lý kỷ luật 89 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 92,9 tỷ đồng (đã thu hồi 74,08 tỷ đồng, đạt 79,7%). Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tại 5.396 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã xử lý là 97 người. Năm 2018 có 56 người đứng đầu đã bị xử lý hoặc đang được xem xét để xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 5 người bị xử lý hình sự, 45 người đã bị xử lý kỷ luật. (1)

Theo kết quả thống kê của Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua tự kiểm tra nội bộ phát hiện 25 vụ, 27 đối tượng (giảm 43,2% số vụ); qua thanh tra đã phát hiện 78 vụ, 106 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng (tăng 14,7% số vụ so với năm trước); qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 40 vụ, 87 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng (tăng 66,7% số vụ) (2).

Qua các sự việc tiêu cực, dư luận cho rằng, nhiều chủ trương phát triển kinh tế-xã hội chiến lược hết sức đúng đắn của Đảng thông qua những dự án, đề án... đã bị lợi dụng trở thành những “miếng mồi” béo bở để các cá nhân, tập thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn, quên đi bổn phận “cống hiến và phục vụ”, câu kết, xâu xé và bòn rút của công không thương tiếc.

Mở cửa, đổi mới, trong đó đổi mới tư duy về kinh tế là một hướng đi đột phá và hết sức đúng đắn trong chủ trương chiến lược lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta. Chủ trương ấy là động lực để dân tộc Việt Nam đoàn kết và bứt tốc trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được thì Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng chỉ ra những “gót chân A-sin”: “Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém”.

Tổ chức Đảng là sự cấu thành của các đảng viên về mặt cơ học. Tổ chức đảng mạnh thì phải có nhiều đảng viên mạnh. Đó là một triết luận đơn giản từ xưa nay không ai có thể phủ nhận được. Thế nên, việc xây dựng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn cán bộ trong Đảng ở bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào cũng trở thành nhiệm vụ chiến lược và được xem là vấn đề then chốt trong những nội dung then chốt nhất.

Thế nhưng, nhiều năm gần đây, việc tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho tổ chức đảng và công tác cán bộ của Đảng đang có những lỗ hổng rất to cả ở trong khâu tổ chức thực hiện và kiểm soát. Thế nên không lạ khi trong Đảng, trong các cơ quan công quyền của Nhà nước đã xuất hiện những đảng viên, những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo “chín ép”. Dư luận gọi chung đó là những cán bộ, đảng viên “đỏ vỏ, xanh lòng” và “hai mặt”. Họ coi Đảng là một bức bình phong, là điểm tựa để họ lừa dối và tiến thân, để thỏa mãn cơn khát khao về quyền lực, tiền bạc, để làm giàu nhanh nhất, nhiều nhất. Vì cái lợi cá nhân, họ sẵn sàng chạy quyền, chạy chức, chạy khen thưởng để có được một “chiếc ghế” và sau đó là thực hiện dã tâm khi thời cơ đến.

Cần loại bỏ cán bộ, đảng viên “đỏ vỏ, xanh lòng” ảnh 1
 Đảng phải kiên quyết giám sát, kiểm tra, phát hiện và cho ra khỏi đội ngũ những cán bộ, đảng viên “xanh lòng” và “hai mặt” để Đảng trường tồn, đất nước phát triển.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội mà đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của từng tổ chức đảng đã xác định, các tổ chức đảng đang  tích cực tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự để chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Dư luận và nhân dân mong mỏi tổ chức đảng các cấp cần nghiên cứu, xem xét và lựa chọn chính xác người có tâm, có tài, có đức, đủ năng lực, uy tín để đảm nhận các chức vụ lãnh đạo.

Để đạt được mục tiêu ấy, vấn đề đặt là các tổ chức đảng cần chú trọng xem xét đến hiện tượng “xanh lòng” và “hai mặt” trong số cán bộ được lựa chọn. Cần rà soát chặt chẽ số cán bộ làm nguồn ở các vị trí công tác cả về bản lĩnh chính trị, học vấn, phẩm chất đạo đức, năng lực và đặc biệt là khả năng vận động quần chúng. Nhân dân chỉ tin vào những cán bộ, đảng viên có tâm cống hiến, hết lòng hết sức hy sinh vì lợi ích của cộng đồng, của quốc gia dân tộc; họ tin vào những cán bộ, đảng viên miệng nói, tay làm, biết “lo trước thiên hạ và hưởng sau thiên hạ”. Nhân dân không tin những cán bộ, đảng viên không qua thực tế, không biết đến lầm than khổ cực, quen lên xe, xuống ngựa, được chào đòn bằng những mỹ từ và sự khúm lúm; quen ngồi phòng lạnh và cho ra những chủ trương, những chỉ thỉ, thông tư hoặc những quyết định “lạnh hơn nước đá”, nhằm tận thu tối đa nguồn thu chính đáng được làm ra từ công sức, mồ hôi và nước mắt của họ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” xuất bản năm 1947 rằng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là lực lượng to lớn của cách mạng, mục đích cách mạng là phục vụ lợi ích của quần chúng. Để hoàn thành sự nghiệp cách mạng phải có đội ngũ cán bộ. Người khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”.

Thiết nghĩ, khi Đảng dành nhiều chính sách trong đó có cả lợi ích vật chất và tinh thần, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên phát huy tâm, tài, bản lĩnh cống hiến cho sự nghiệp cách mạng thì Đảng cũng phải kiên quyết giám sát, kiểm tra, phát hiện và cho ra khỏi đội ngũ những cán bộ, đảng viên “xanh lòng” và “hai mặt”. Việc ấy chỉ nhằm mục đích duy nhất là Đảng thịnh, dân giàu, quốc gia vững mạnh, bách tính ấm no và đó là thượng sách để niềm tin của nhân dân dành cho Đảng vững bền, trường tồn.

------

(1), (2) - Dẫn Báo cáo của Thanh tra Chính phủ trình bày trước Quốc hội trong tin “2018 là năm đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng” trên Báo Nhân Dân Điện tử ngày 13/11/2018.