Cán bộ trung ương không được dự lễ hội với danh nghĩa cơ quan

Theo chỉ thị số 41 vừa được ban hành, cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công

Ban Bí thư yêu cầu kiểm soát việc đặt tiền lễ không đúng nơi quy định.

Ban Bí thư yêu cầu kiểm soát việc đặt tiền lễ không đúng nơi quy định.

Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 41 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đánh giá của Ban Bí thư, những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tuy nhiên, ông Anh cũng cho rằng các loại hình lễ hội được tổ chức với tần suất cao, mật độ dày nhưng thiếu tính sáng tạo và hấp dẫn, gây quá tải ở một số điểm di tích, khu danh thắng, công tác bảo đảm an ninh gặp nhiều khó khăn. Nếp sống văn minh trong lễ hội chưa tốt, tình trạng đốt nhiều hàng mã, đặt tiền lễ không đúng quy định còn phổ biến. Một số lễ hội phô trương với nhiều nghi thức rườm rà, tốn kém, có xu hướng thương mại hóa. 

Trước tình hình trên, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, những cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ bị phê bình và xử lý nghiêm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Theo Ban Bí thư, tần suất và thời gian tổ chức lễ hội cũng phải giảm xuống và hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước. Lực lượng chức năng cần quản lý chặt chẽ việc đốt hàng mã và sử dụng tiền Việt Nam trong lễ hội theo đúng quy định, không để tình trạng đặt hòm công đức và đặt tiền lễ tùy tiện; không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội.

Ban Bí thư yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh và bảo đảm an ninh, chống cháy nổ, giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông. Các cơ quan chức năng phải quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết công khai giá dịch vụ, đồng thời kiểm tra và ngăn chặn các hành vi gian lận về giá, phí dịch vụ, lưu hành ấn phẩm văn hóa trái phép. Cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

                                                                        Theo Vnexpress

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm