Cán bộ cấp cao đi nước ngoài chữa bệnh phải được Ban bí thư đồng ý

VietTimes -- Ban bí thư vừa ban hành quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý.  

HÌnh minh họa. Nguồn" ANTĐ

HÌnh minh họa. Nguồn" ANTĐ

Theo đó, cán bộ cấp cao thuộc diện Ban bí thư, Bộ Chính trị quản lý khi đi nước ngoài chữa bệnh phải có chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe  cán bộ Trung ương và xin ý kiến của Thường trực Ban bí thư, Ban bí thư theo quy định liên quan.

Đồng thời, cán bộ thuộc diện Ban bí thư, Bộ Chính trị quản lý được định kỳ sáu tháng một lần thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Cán bộ trước khi bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý phải được kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý, cán bộ phải được khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe.

Với chức danh cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khỏe hàng ngày tại nhà hoặc cơ quan.

Với các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám ít nhất 2 lần/tuần hoặc hằng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Quốc hội, Đại tướng lực lượng vũ trang, sẽ được bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám ít nhất một lần/tuần hoặc hằng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ...

Với Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, thượng tướng lực lượng vũ trang,... người nào sức khỏe loại A và loại B thì bác sĩ thăm khám ít nhất một lần/tháng và khi có yêu cầu đột xuất; sức khỏe loại C và loại D được thăm khám ít nhất 2 lần/tháng...

Khi đi công tác trong nước và nước ngoài, đối với đoàn công tác do các cán bộ chủ chốt làm trưởng đoàn, bố trí Tổ Y tế phục vụ gồm một đại diện lãnh đạo Ban hoặc Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và một bác sĩ tiếp cận cán bộ chủ chốt.

Cán bộ cấp cao có bệnh lý cần điều trị, phải tuân thủ các quy định chuyên môn và hướng dẫn của bệnh viện và Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Hằng năm, cán bộ cấp cao thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức theo kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng.

Cán bộ lãnh đạo cấp cao cần thực hiện tốt chế độ ăn, uống khoa học, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế uống rượu, bia; đặc biệt không dùng thực phẩm, rượu, bia không rõ nguồn gốc; sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, có thời gian tập luyện thể dục, thể thao, an dưỡng, nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.

Cán bộ lãnh đạo cấp cao chỉ dùng thuốc, các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng khi có chỉ định, tư vấn của bệnh viện và Hội đồng chuyên môn.

Quy định này áp dụng cho cán bộ cấp cao gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng; Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Đại tướng lực lượng vũ trang; Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng các ban đảng, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương; thượng tướng lực lượng vũ trang; Phó trưởng ban đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, thứ trưởng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương.