Cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, yêu cầu các đơn vị không được đi công tác nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp đài thọ.
Cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, không đề xuất bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của đơn vị cùng tham gia một lần đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo lãnh đạo Bộ lý do cụ thể.

Đặc biệt, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ không được tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp mời đích danh.

Văn bản này cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ phải hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Theo Tri thức trẻ