Các địa phương tham gia quản lý nhà báo qua phần mềm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hồ sơ thẻ nhà báo của các cơ quan báo chí thuộc địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú được đăng ký hoạt động tại địa phương đều được cập nhật trên hệ thống quản lý thẻ nhà báo của Bộ TT&TT.
Bộ TT&TT sẽ cấp tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý thẻ nhà báo cho các Sở TT&TT.
Bộ TT&TT sẽ cấp tài khoản trên hệ thống phần mềm quản lý thẻ nhà báo cho các Sở TT&TT.

Sau khi hoàn thành thủ tục cấp thẻ nhà báo, hồ sơ bản giấy sẽ được gửi đến Cục Báo chí và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Hồ sơ bản điện tử được sử dụng để cập nhật dữ liệu trên hệ thống phầm mềm quản lý hồ sơ thẻ nhà báo theo hướng dẫn. Bộ TT&TT sẽ cấp tài khoản trên hệ thống phần mềm cho các Sở TT&TT tại địa chỉ http://thenhabao.mic.gov.vn/.

Theo quy định về thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, hồ sơ đề nghị cấp thẻ của các cơ quan, tổ chức phải gồm cả bản giấy và bản điện tử. Thông qua đánh giá chất lượng phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn, các Sở TT&TT cho ý kiến về các trường hợp được đề xuất, xem xét quyết định cấp thẻ nhà báo.

“Việc cấp đổi thẻ nhà báo trong năm nay và sau này là cấp mới thẻ nhà báo sẽ tham vấn ý kiến của Sở TT&TT địa phương ở 2 vấn đề: Một là đúng đối tượng, hai là quá trình hoạt động báo chí có vấn đề gì hay không. Lần đầu tiên Sở TT&TT địa phương sẽ có quyền tham vấn về các cơ quan báo chí Trung ương nhưng hoạt động thường trú tại địa bàn” - đại diện Cục Báo chí cho biết.

Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã đề nghị các Sở TT&TT trên cả nước phối hợp triển khai các nội dung nêu trên, nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương. Thông qua đánh giá, các Sở TT&TT đảm bảo cấp thẻ nhà báo theo đúng đối tượng và thời hạn quy định.