Bộ TT&TT tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Qua 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác thực hiện Luật PCTN tại Bộ TT&TT đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Chưa phát hiện vụ việc nào liên quan về tham nhũng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: B.M

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: B.M

Chiều 2/2/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT ở Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, với sự tham gia của cán bộ phụ trách công tác PCTN tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Công tác PCTN luôn được Đảng và nhà nước coi là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, PCTN được đánh giá là một trong những nội dung quan trọng”.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Thực hiện Luật PCTN, Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT thống nhất rằng PCTN là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng. Bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCTN. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, Bộ TT&TT đề rà soát lĩnh vực quản lý nhà nước của mình để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”.

Qua 10 năm triển khai Luật PCTN, công tác thực hiện Luật PCTN tại Bộ TT&TT đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. So với trước khi có Luật PCTN (luật này có hiệu lực từ giữa năm 2006), công tác PCTN đã có những bước tiến quan trọng.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành. Các thủ tục hành chính được nâng cao mức độ tin học hóa từ mức 1 – 2 đến 3 – 4 (người dân có thể thực hiện hoàn toàn qua mạng Internet, không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ làm thủ tục hành chính).

Bộ TT&TT tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.M

Các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác PCTN được cập nhật thường xuyên, liên tục trên website của Bộ và phổ biến tới từng cán bộ, công chức, người lao động.

Đặc biệt, qua công tác thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN, Thanh tra Bộ TT&TT chưa phát hiện bất cứ vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.

Tuy nhiên, đối với nội dung quản lý nhà nước về báo chí, Bộ TT&TT thấy rằng việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung PCTN còn chưa đồng đều, nặng về đưa tin các vụ việc mà chưa chú trọng tuyên truyền chủ trương, chính sách về PCTN, thông tin báo chí cung cấp cho người dân còn nhiều hạn chế...

“Thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa công tác PCTN, Bộ TT&TT có 8 kiến nghị và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan tới công tác PCTN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi tham nhũng”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nói.

8 kiến nghị và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Bộ TT&TT gồm: 

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Luật PCTN, Công ước Liên hợp quốc về PCTN;

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật PCTN;

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCTN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT trong việc PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra hành chính nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, biển thủ công quỹ, ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý của từng đơn vị;

Công khai, cụ thể hóa các chế độ, chính sách, thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ và quy chế sử dụng tài sản, kinh phí;

Chú trọng công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiện toàn đội ngũ cán bộ và bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết đơn thư hợp lý, kịp thời;

Phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Đảng, tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong việc vận động cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện Luật PCTN.

Theo Infonet