Bộ trưởng TNMT: Pháp luật Việt Nam không chấp nhận việc đặt ống ngầm xả thải

Trong chuyến thị sát việc xả thải của Formosa Hà Tĩnh, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, pháp luật Việt Nam không chấp nhận việc đặt ống ngầm xả thải.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát việc xả thải của FHS Hà Tĩnh và khẳng định, pháp luật Việt Nam không cho phép đặt ống ngầm xả thải.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thị sát việc xả thải của FHS Hà Tĩnh và khẳng định, pháp luật Việt Nam không cho phép đặt ống ngầm xả thải.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, pháp luật Việt Nam không cho phép hệ thống ống xả thải lắp đặt ngầm. "Chúng tôi đề nghị các ông có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này”, Bộ trưởng Hà nói với đại diện Formosa Hà Tĩnh.

Bộ trưởng cũng thừa nhận việc chưa tìm ra nguyên nhân cá chết là chậm. "Tôi thừa nhận rằng, các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu khoa học mặc dù đã nỗ lực nhưng việc điều phối, triển khai tìm nguyên nhân cá chết do chưa có kinh nghiệm, còn lúng túng, xử lý còn chậm, chưa đáp ứng được kỳ vọng của bà con. Với tư cách là người đứng đầu Bộ TN&MT, tôi xin nhận khuyết điểm", Bộ trưởng Hà nói.

Người đứng đầu Bộ TN&MT bày tỏ mong bà con nhân dân tin tưởng Bộ TN&MT cũng như các bộ, ngành khác sẽ làm hết trách nhiệm với tinh thần công tâm, khoa học, trách nhiệm cao đối với nhân dân.

Bộ trưởng TNMT: Pháp luật Việt Nam không chấp nhận việc đặt ống ngầm xả thải ảnh 1
Đường ống dẫn nước thải đến Trạm quan trắc tự động của FHS Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Theo Lao Động