Bộ trưởng Thăng: Nung nấu đưa kinh tế hàng hải thay vị trí dầu khí

“Điều nung nấu khi sửa Bộ luật Hàng hải là tạo đột phá để đến 2021 kinh tế hàng hải sẽ xếp thứ nhất, thay vị trí của dầu khí hiện nay” – Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói trước UBTVQH khi trình dự thảo sửa đổi Bộ luật Hàng hải.
Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Việc thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển hiện nay chưa hiệu quả, đầu tư manh mún".
Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Việc thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển hiện nay chưa hiệu quả, đầu tư manh mún".

Những nội dung sửa đổi, bổ sung đưa ra được xác định là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp 2013, thống nhất với hệ thống luật và khắc phục những bất cập, tồn tại. Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh mục tiêu sửa luật góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển.

Trong tổng số 261 điều của Bộ luật năm 2005, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung 58/261 điều.

Cơ quan thẩm tra dự án luật (UB pháp luật của Quốc hội) nêu yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung cần toàn diện, cụ thể hơn để làm sao khi luật này ra đời góp phần đưa Việt Nam giàu lên từ biển.

Cụ thể, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, giao thông vận tải hàng hải của Việt Nam vẫn còn yếu so với yêu cầu của thực tế và tiềm năng của một quốc gia ven biển. Dù Chính phủ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp, đổi mới công tác quản lý nhà nước về hàng hải nhưng chưa đủ đáp ứng yêu cầu phát huy vai trò của ngành vận tải hàng hải góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

 “Cần nghiên cứu, xác định nguyên nhân, lý do tại sao giao thông hàng hải nước ta chưa thể phát triển tương xứng so với tiềm năng, thế mạnh; phân tích, làm rõ hơn những bất cập, hạn chế về mặt thể chế của pháp luật hiện hành cần được tháo gỡ, nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá cho ngành hàng hải nước ta phát triển tương xứng với vị trí, tiềm năng biển, biến nước ta trở thành “quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển” - ông Phan Trung Lý nhấn mạnh.

 Trình bày những điểm mới trong dự thảo luật, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh về quyền vận tải nội địa (hàng hoá, hành khách và hành lý vận chuyển nội địa bằng đường biển phải được chuyên chở bằng tàu biển Việt Nam), về quy định đăng ký tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động... Và nội dung đột phá nhất tại dự thảo luật, theo Bộ trưởng Thăng, là quy định về cảng biển.

Tờ trình dự thảo luật nêu rõ, việc thực hiện quy định về quy hoạch phát triển cảng biển chưa hiệu quả vì vậy cần có quy định bổ sung để chống đầu tư manh mún. Dự thảo luật đã quy định rõ hơn về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và bổ sung quy định về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay.

“Điều nung nấu khi sửa Bộ luật Hàng hải là cơ hội tạo sự đột phá về thể chế chính sách để phát triển kinh tế biển. Theo chiến lược biển, đến 2020, dầu khí xếp vị trí thứ nhất về kinh tế, nhưng từ 2021, kinh tế hàng hải sẽ xếp đầu” – Bộ trưởng Thăng quả quyết.

 Cho ý kiến về những vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, trong bối cảnh độc lập chủ quyền, phân chia ranh giới trên biển còn có vấn đề thì mục tiêu đặt ra là lấy kinh tế hàng hải là mũi nhọn nhưng bảo đảm an ninh chứ không chỉ kinh tế hàng hải là đủ.

 Chủ tịch Quốc hội góp ý, cần nghiên cứu sâu hơn để làm sao luật tạo cơ sở chính trị bảo vệ chủ quyền và cơ chế để phát triển kinh tế.

Theo Dân trí