Bộ trưởng Thăng: Có một số bộ phận cá nhân cản trở sự phát triển ngành đường sắt

Theo đánh giá của tư lệnh Bộ GTVT, sự đổi mới của Tổng công ty ĐSVN còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. 
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Bộ trưởng Đinh La Thăng

Trong khi đó, sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước của Bộ còn thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả, thậm chí một số bộ phận, cá nhân còn cản trở sự phát triển của ngành Đường sắt.

Báo cáo tại tại phiên làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) diễn ra sáng 6/4/2015, ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN cho biết, trong quý I, toàn tổng công ty đạt giá trị sản lượng 1.830,1 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014.

 Trong khi đó, doanh thu đạt 1.805,6 tỷ đồng, bằng tăng 7,7%; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 6,942 triệu đồng/người/tháng, bằng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2014.

 Về công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp, Tổng công ty ĐSVN đã sắp xếp lại các Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội và Sài Gòn; sắp xếp lại các Chi nhánh Khai thác đường sắt nhằm tách bạch chức năng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt tiến tới cổ phần hóa các Công ty Vận tải đường sắt.

 Ghi nhận những kết quả đạt được, song Bộ trưởng Đinh La Thăng vẫn cho rằng, sự đổi mới của Tổng công ty ĐSVN còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Trong khi đó, sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước của Bộ còn thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả, thậm chí một số bộ phận, cá nhân còn cản trở sự phát triển của ngành Đường sắt.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty ĐSVN và các cơ quan, đơn vị coi sự phát triển đường sắt là sự nghiệp phát triển chung của Ngành GTVT và của đất nước. Do đó cần phải đổi mới, đưa máy móc, công nghệ vào thay thế lao động thủ công; các cơ quan quản lý nhà nước phải quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ các vướng cho doanh nghiệp mắc trong quá trình thực hiện.

 “Đổi mới doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết cần triển khai thực hiện, còn quản lý nhà nước là phải tạo cơ chế, thị trường cho doanh nghiệp phát triển” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

 Bộ trưởng Thăng chỉ đạo toàn ngành tiếp tục tập trung tái cơ cấu sản xuất, quản lý doanh nghiệp; xã hội hóa kết cấu hạ tầng đường sắt, trước mắt đầu tư tại các nhà ga trung tâm tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; chú trọng công tác quản lý tải trọng và cứu hộ, cứu nạn; tăng cường kiểm tra chất lượng, hiệu quả đầu tư; khẩn trương triển khai chiến lược phát triển Ngành Đường sắt để các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo Dân trí