Bộ trưởng Tài chính 21 nước thành viên APEC ra tuyên bố chung

VietTimes -- Chiều 21/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 diễn ra tại Hội An (Quảng Nam), các Bộ trưởng Tài chính đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên đã ra tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng.
Chiều 21/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 diễn ra tại Hội An (Quảng Nam), các Bộ trưởng Tài chính đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên đã ra tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng.
Chiều 21/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 diễn ra tại Hội An (Quảng Nam), các Bộ trưởng Tài chính đại diện cho 21 nền kinh tế thành viên đã ra tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng.
Theo đó dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng, các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 24 đã đi đến tuyên bố chung với các nội dung quan trọng liên quan đến: Tình hình kinh tế toàn cầu và khu vực cùng với những cam kết sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ và tài khóa ở cấp quốc gia cũng như phối hợp chung để đạt được mục tiêu trăng trưởng mạnh mẽ và bền vững cho mỗi quốc gia và khu vực; Tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Cebu.
Đặc biệt là 4 vấn đề lớn đặt ra trong Hội nghị lần này gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai;Và Tài chính bao trùm đã được các Bộ trưởng hoan nghênh, thống nhất cao trong nỗ lực và hợp tác, cũng như chia sẻ rủi ro trong các lĩnh vực.
Đối với vấn đề Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, các Bộ trưởng nhận thức tầm quan trọng của việc huy động các nguồn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, và của cơ sở hạ tầng chất lượng tốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững. Nhất là việc đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng như là giải pháp quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu cao về nguồn vốn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính 21 nước thành viên APEC hoan nghênh những nỗ lực và kết quả hợp tác về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng trong năm APEC 2017, thực hiện định hướng theo Trụ cột 4 của Kế hoạch hành động Cebu đã theo đuổi.
“Chúng tôi thông qua Tuyên bố chính sách về Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nền kinh tế thành viên APEC và khuyến khích các nền kinh tế cân nhắc các kiến nghị nhằm cải thiện nguồn đầu tư dài hạn cho các dự án cơ sở hạ tầng”, Tuyên bố chung nhấn mạnh. 
Tại Tuyên bố chung, các Bộ trưởng Tài chính khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tìm kiếm và phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả cho đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực. Đồng thời kêu gọi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Trung tâm Cơ sở hạ tầng Toàn cầu và các tổ chức quốc tế khác tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế APEC xây dựng các bài học kinh nghiệm tốt, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực cho các nền kinh tế về đầu tư cơ sở hạ tầng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC lần thứ 24 được tổ chức tại Hội An (Quảng Nam)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC lần thứ 24 diễn ra từ 19/10-21/10 tại Hội An (Quảng Nam)

Đối với vấn đề “Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận”, các Bộ trưởng xác định sự cần thiết trong tăng cường hợp tác trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận và các thông lệ tốt nhất trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý thuế, nhằm giải quyết những thách thức về dịch chuyển lợi nhuận trong khu vực. Đồng thời nâng cao tính chắc chắn, minh bạch và công bằng của hệ thống thuế. 

Với những thách thức trong tương lai, các Bộ trưởng cùng cam kết hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính về bảo hiểm rủi ro thiên tai trước những tác động ngày càng tăng của thiên tai và những nghĩa vụ dự phòng của các nền kinh tế trong khu vực. Các chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai hiệu quả, phối hợp với các thể chế tài chính, bao gồm cả giải pháp quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công, xây dựng hệ thống dữ liệu, giúp giảm thiểu và chuyển giao rủi ro, qua đó hỗ trợ tốt hơn và kịp thời cho công tác phục hồi và tái thiết khi xảy ra thiên tai,… là những vấn đề được các Bộ trưởng đưa ra nhằm ứng phó tốt nhất đối với từng thành viên APEC.
Ghi nhận tầm quan trọng của tài chính bao trùm và đánh giá cao những nỗ lực phối hợp của các nền kinh tế thành viên, các đối tác quốc tế đối với sự phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm của dịch vụ tài chính trong khu vực. Các Bộ trưởng Tài chính thống nhất báo cáo tiến độ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và Mạng lưới quốc tế về Giáo dục tài chính về nâng cao nhận thức về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trong các nền kinh tế APEC.
Trong đó, nội dung tài chính nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần thu hẹp chệnh lệch thu nhập thông qua việc nâng cao năng lực cho người dân, hỗ trợ kinh doanh đối với các mô hình doanh nghiệp, giúp cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn các sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp với điều kiện kinh tế. Các Bộ trưởng thống nhất chính sách không dùng tiền mặt nhằm cải thiện và thúc đẩy hơn nữa việc triển khai tài chính bao trùm, ứng dụng thanh toán số phục vụ mục tiêu an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững tại các nền kinh tế thành viên. Đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính, hệ thống thông tin tín dụng, giao dịch đảm bảo và hệ thống quy định về phá sản cũng như tài chính hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng...minh bạch, dựa trên nguyên tắc tự nguyện và không ràng buộc.
Bên cạnh những nội dung chính, Tuyên bố chung ghi nhận và đánh giá cao sự đối thoại, hợp tác của các tổ chức tài chính, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Công ty Tài chính Quốc tế, Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC, Quỹ Châu Á (ARFP) và các nền kinh tế thành viên đã có những sáng kiến, đóng góp nhằm mục tiêu thúc đẩy hội nhập, phát triển và hợp tác của các nền kinh tế thành viên trong khu vực và thế giới.