Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra 3 điều kiện để không gian mạng lành mạnh

VietTimes -- Trong thế giới thực, chúng ta có công cụ pháp luật, có chính quyền trung ương, địa phương, có lực lượng duy trì sự lành mạnh của xã hội, nhưng trên không gian mạng chưa có được như vậy. Khi nhà mạng có công cụ sàng lọc, chính quyền mạnh tay hơn và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì không gian mạng sẽ lành mạnh hơn.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, khi nhà mạng có công cụ sàng lọc, chính quyền mạnh tay hơn và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì không gian mạng sẽ lành mạnh hơn.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, khi nhà mạng có công cụ sàng lọc, chính quyền mạnh tay hơn và hoàn thiện hệ thống pháp luật thì không gian mạng sẽ lành mạnh hơn.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) đặt câu hỏi tại phiên chất vấn sáng nay (6/6) về tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động. Ông Cường đặt vấn đề, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, tình trạng xâm hại trẻ em qua môi trường mạng ngày gia tăng, diễn biến phức tạp và xuất hiện cả yếu tố nước ngoài. Thông qua mạng xã hội, trẻ em bị dụ dỗ lôi kéo phạm tội, bị xâm hại tình dục, bị vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, dẫn đến những hành vi tiêu cực như tự tử, bỏ học,... Từ đó, ĐBQH băn khoăn về các giải pháp đối phó, ngăn chặn, xử lý tình trạng này

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận đây là vấn đề ngày gia tăng. Trong thế giới thực có những gì thì trên thế giới mạng cũng có như vậy.

“Thế giới của chúng ta đang có sự chuyển dịch vĩ đại, là chuyển dịch toàn bộ từ thế giới thực vào thế giới ảo. Trong thế giới thực, chúng ta có công cụ pháp luật, có chính quyền trung ương, địa phương, có lực lượng duy trì sự lành mạnh của xã hội nhưng trên không gian mạng chưa có được như vậy. Trong khi đó cuộc sống lại đi vào không gian mạng rất nhiều và gây ra nhiều hệ lụy có thực”, Bộ trưởng Hùng nhận định.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra 3 điều kiện để không gian mạng lành mạnh ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trả lời chất vấn sáng nay.

Theo ông, giải pháp lúc này là hệ thống pháp luật, lực lượng chức năng nhanh chóng tham gia vào không gian mạng, để duy trì sự lành mạnh của không gian mạng. Giải pháp lâu dài là đưa giáo dục kỹ năng sống trong không gian mạng vào giáo dục phổ thông. Đây là giải pháp căn cơ nhất.

"Các mạng xã hội nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải thực thi theo pháp luật Việt Nam vì Việt Nam là nước có chủ quyền. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã mạnh tay hơn với mạng xã hội nước ngoài nên trong 10 tháng qua, tỷ lệ gỡ nội dung không phù hợp tăng 500%" - Ông Hùng cho biết.