Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ duy trì quan trắc môi trường biển miền Trung

VietTimes -- Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 4 tỉnh miền Trung báo cáo định kỳ kết quả quan trắc môi trường biển tại các địa phương này để Bộ công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Công văn số 380/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường biển khu vực 04 tỉnh miền Trung về Bộ TN&MT để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Công văn, Bộ TN&MT đề nghị Ủy ban các tỉnh nêu trên thông báo cho các địa phương biết và thông tin kịp thời cho cộng đồng trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và các phương tiện thông tin truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình); đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Tổng cục Môi trường để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, Bộ TN&MT cũng đã có văn bản gửi UBND 4 tỉnh miền Trung đề nghị bố trí kinh phí để duy trì hoạt động quan trắc tại 19 bãi tắm, với tần suất 2 tuần một lần. Kết quả quan trắc phải được công khai cho người dân và phương tiện thông tin đại chúng. 

Hiện tại, theo đánh giá của Bộ TN&MT, chất lượng nước biển, trầm tích biển, diễn biến tồn lưu trong màng bám hệ keo sắt tại tất cả các khu vực được quan trắc tại 4 tỉnh miền Trung đã nằm trong giới hạn quy định đối với bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh, chất lượng trầm tích biển.