Bộ Tài chính khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe công

VietTimes -- Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành và địa phương về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017. Trong đó đáng chú ý là hướng dẫn mua sắm ô tô công.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô (bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện.

Cụ thể: Cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật; sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển.

Về phương thức mua sắm xe ô tô, theo Bộ Tài chính, tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1756 ngày 27/2. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện mua sắm xe ô tô theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác.

Trước đó, Bộ Tài chính đã triển khai việc áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng ôtô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25, khoán xe công đối với các tập đoàn và tổng công ty nhà nước; Mới đây, Hà Nội cũng vừa yêu cầu thí điểm khoán xe công đối với 8 đơn vị trực thuộc.