Bộ Tài chính đề xuất hai phương án khoán xe công

VietTimes -- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô do Bộ Tài chính xây dựng. Khi được ban hành, nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức xe ôtô được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách, nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước, hoặc xe biếu, tặng.
Hình minh hoạ. Nguồn Internet
Hình minh hoạ. Nguồn Internet

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định mức khoán kinh phí sử dụng xe ôtô khi đi công tác của các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe theo một trong hai phương án.

Trong đó, phương án 1 là khoán gọn: Căn cứ khoảng cách đưa, đón đối với chức danh theo quy định; tần suất, khoảng cách đi công tác của chức danh đủ điều kiện sử dụng xe ôtô và đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện tương đương trên thị trường tại địa phương để xác định mức khoán cụ thể cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe. Bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mức khoán gọn.

Phương án 2 là thanh toán theo thực tế: Cụ thể là thanh toán theo km thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường. Việc xác định đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường để thanh toán cho đối tượng khoán do bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định.

Về nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng xe công, dự thảo đề xuất các Bộ và cơ quan tương đương, Tập đoàn kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án.

Tuy nhiên, tổng chi phí cho sử dụng xe (kinh phí khoán và kinh phí duy trì hoạt động của số xe đã được trang bị) không cao hơn chi phí sử dụng xe của năm trước liền kề (khi chưa áp dụng khoán).

Việc khoán kinh phí sử dụng xe phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị xe ôtô theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Liên quan tới các quy định về giá ôtô công, dự thảo đề xuất quy định giá mua không quá 720 triệu đồng/chiếc, giá mua xe từ 12-16 chỗ không quá 1,1 tỷ đồng/chiếc. Giá mua ôtô chuyên dụng do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương xem xét, quyết định nhưng phải đáp ứng phải quy định tại khoản 3 Điều 13 của dự thảo nghị định này.

Về đối tượng thực hiện khoán kinh phí xe công, dự thảo xác định gồm, Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan trung ương, Phó các đoàn thể Trung ương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với các địa phương đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo xác định đối tượng khoán kinh phí xe công còn bao gồm Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.