Bộ Tài chính “bác” đề nghị lùi thời hạn thu phí dự án BOT của Bộ Giao thông

Chiều 7-1, Bộ Tài chính đã phản hồi chính thức, khẳng định đề nghị lùi thời gian thu phí đường bộ với các dự án BOT của Bộ GTVT là chưa phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư trong hợp đồng BOT Nhà nước đã ký.
Bộ Tài chính “bác” đề nghị lùi thời hạn thu phí dự án BOT của Bộ Giao thông

Theo Bộ Tài chính, thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa ra một số ý kiến cho rằng phí đường bộ đối với dự án BOT do Bộ Tài chính đưa ra quá cao. 

Bên cạnh đó, xuất hiện đề xuất của Bộ GTVT lùi thời hạn tăng phí đối với một số trạm thu phí BOT nhưng không được Bộ Tài chính chấp thuận. Điều này đã gây nên nhiều phản ứng của dư luận. 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, chủ trương của Đảng và tinh thần Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), các dự án BOT giao thông trên các tuyến quốc lộ...thì từ việc xây dựng đề xuất các dự án, tới lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt và công bố dự án, ký kết hợp đồng dự án, quản lý, triển khai xây dựng dự án và khai thác kinh doanh, xây dựng phương án tài chính của dự án, bao gồm mức thu phí hoàn vốn và thời gian hoàn vốn của từng dự án...tất cả các quy định này đều do Bộ GTVT quyết định. 

Mặt khác, khi dự án hoàn thành, thì căn cứ vào mức thu phí tại hợp đồng BOT, nhà đầu tư có văn bản đề nghị với Bộ GTVT xem xét. 

Từ đây, Bộ GTVT mới có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định thu phí hoàn vốn của từng dự án. Trong đó có các đề xuất cụ thể về mức thu phí, thời gian thu phí hoàn vốn, lộ trình điều chỉnh tăng mức thu phí.... 

Ngày 30-12-2015, Bộ Tài chính nhận được công văn của Bộ GTVT đề nghị lùi thời hạn điều chỉnh mức thu phí hoàn vốn đối với 23 dự án BOT có lộ trình tăng phí kể từ ngày 1-1-2016. Thời hạn đề nghị lùi là đến ngày 1-6-2016, tức tương ứng với lùi năm tháng 

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, đề nghị của Bộ GTVT là chưa phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, cam kết với nhà đầu tư thể hiện trong hợp đồng BOT Nhà nước đã ký

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng không thể ban hành thông tư lùi thời hạn ngay được vì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt khác, hiện cả nước có 53 trạm thu phí, nhưng Bộ GTVT lại chỉ đề nghị lùi thời gian điều chỉnh tăng mức thu phí của 23 trạm. Trong khi đó, Bộ GTVT vẫn đề nghị Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định thu phí hoàn vốn bảy dự án sắp hoàn thành với mức thu bằng 3,5 lần mức thu cơ bản.

Do vậy, Bộ Tài chính khẳng định không thể lùi thời hạn thu phí theo đề nghị tại văn bản của Bộ GTVT

Quốc Dũng