Bổ sung ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư

VietTimes – Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng đã xác nhận thông tin này. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.
Ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú. Nguồn: thaibinh.gov.vn và UBNTTUW
Ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú. Nguồn: thaibinh.gov.vn và UBNTTUW

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, vào ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Ban chấp hành TƯ lần thứ 7, khóa XII hôm nay (9/5), do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành, Hội nghị đã bầu bổ sung 2 nhân sự vào Ban Bí thư.

Hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII mới được bầu gồm:

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII làm Chủ nhiệm Ủy ban này.

Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Ông hiện là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006), khi đó ông là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 1/2009, từ vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI (tháng 1/2011) ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2011, ông được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, thay thế ông Nguyễn Hạnh Phú chuyển về trung ương.

Tháng 1/2015, ông được bầu bổ sung trở lại vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Năm 2016, ông được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, sau đó làm Chánh văn phòng, rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

Năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Tháng 3/2008, ông được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 2/2011, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Tháng 9/2015, ông thôi các chức vụ tại Cần Thơ và được Bộ Chính trị giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 6/2017, Bộ Chính trị chỉ định ông làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giới thiệu ông tham gia và tại hội nghị lần thứ 7, ông được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII hiệp thương để giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 – 2019, thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân được điều động về nhận chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.