Bộ Nội vụ nói về quy trình bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Liên quan tới nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế , Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, theo quy định, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ trình việc giao quyền. 
Bộ Nội vụ nói về quy trình bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Y tế
Bộ Nội vụ nói về quy trình bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Y tế

Tới đây, theo quy định, quyết định của cấp có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể theo định quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

"Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ trình việc giao quyền"

Chiều 3.8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2022 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi, vừa qua Thủ tướng có giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà Đào Hồng Lan; có ý kiến về việc quyền Bộ trưởng lại không phải nhà chuyên môn, người trong ngành. Tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội tới đây, Chính phủ có trình nhân sự để bầu chức danh Bộ trưởng Y tế hay không?

Trả lời các câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ thì Bộ trưởng là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc.

“Việc lựa chọn nhân sự là Bộ trưởng thì đương nhiên phải đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình của luật định. Theo quy định, khi Quốc hội không họp thì Thủ tướng Chính phủ trình việc giao quyền”, ông Long nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tới đây, theo quy định, quyết định của cấp có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự cụ thể theo định quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

Giảm tối đa các tầng lớp trung gian, giảm 5% biên chế khối hành chính

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi về việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ ngành, đến nay việc này đã thực hiện thế nào. Dự kiến sau khi sắp xếp thì số cục, vụ sẽ tăng giảm ra sao?

Về việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ ngành, ông Trương Hải Long cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ đã nhất quán sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng thời giảm tối đa các tổ chức, tầng lớp trung gian trong bộ máy.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ, quyền hạn. Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả.

Các bộ ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát lại các tổ chức đảm bảo đúng tiêu chí của Chính phủ. Theo đó, các tổ chức, các tổng cục không đáp ứng được tiêu chí theo quy định thì đều đề xuất, báo cáo với Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ. Đến nay, Ban chi đạo đã cho ý kiến về các nghị định về chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Hiện các bộ đang hoàn thiện lại theo ý kiến của Ban chỉ đạo để báo cáo Chính phủ, trước khi lấy ý kiến để ban hành.

Về việc tinh giản biên chế, ông Long cho biết khi đơn giản bộ máy, giảm tầng nấc trung gian thì sẽ giảm biên chế. Sau khi sắp xếp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó sẽ giảm 5% biên chế khối hành chính.

Theo Báo Lao động