Bộ nội vụ: nâng cao chất lượng công chức bằng xây dựng quy tắc đạo đức công vụ

Bộ Nội vụ nghiên sẽ cứu xây dựngBộ quy tắc đạo đức công vụ. Nội dung bộ quy tắc này quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người công chức, định rõ những điều công chức được làm, những điều không được phép làm và không nên làm.
Bộ nội vụ: nâng cao chất lượng công chức bằng xây dựng quy tắc đạo đức công vụ

Đặc biệt, bộ quy tắc này sẽ đưa ra những trường hợp nào công chức cần tự nguyện, chủ động xintừ chức.

Đó là những nội dung đáng chú ý trong bộ quy tắc đạo đức công vụ sẽ đượcBộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng, theothông tin được ông Trần Văn Ngợi, viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ), cho biếttại diễn đàn khoa học do Liên hiệp Hội KHKT VN tổ chức sáng 12-8 tại Hà Nội.

Với sự tham gia phản biện của các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội KHKT VN, Bộ Nội vụ đang xây dựng bản báo cáo chuyên đề “Xây dựng chế độ công chức - công vụ chuyên nghiệp, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công chức VN trong điều kiện cải cách hành chính”.

Theo ông Ngợi, việc nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc đạo đức là một trong những giải pháp đang được Bộ Nội vụ đặt ra để hoàn thiện chế độ công chức - công vụ nhằm nâng cao chất lượng công chức.

Bên cạnh những cải cách hệ thống chính sách tiền lương, thưởng và đãi ngộ vật chất, tinh thần, đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức…, Bộ Nội vụ cho biết sẽ đổi mới và tăng cường công tác giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp để hình thành các chuẩn mực đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức.

Trong đó, sẽ chú trọng giáo dục phẩm hạnh, lòng tự trọng, lòng vị tha, tình thương yêu con người, đồng loại.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng sẽ xây dựng cơ chế tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm ngăn ngừa, hạn chế sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, cửa quyền, thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ, vô cảm trước yêu cầu của nhân dân và xã hội.

Theo Tuổi trẻ