Bổ nhiệm thêm một trợ lý Thủ tướng

VietTimes -- Ông Cao Xuân Thành, nguyên trợ lý của cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng
Quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 293/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành – Trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm trợ lý Thủ tướng.

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành được Thủ tướng ký ngày 6/3, căn cứ trên ý kiến đồng ý của Ban Bí thư TƯ Đảng, tờ trình đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy trình tiến hành trước đó.

Như vậy, Thủ tướng hiện có 3 trợ lý và 2 thư ký giúp việc. Trước đó, Thủ tướng đã có  2 Trợ lý là các ông Nguyễn Duy Hưng, Bùi Huy Hùng và 2 thư ký khác là các ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh.