Bộ GTVT khai trương Cổng thông tin điện tử về các dự án BOT

VietTimes -- Ngày 12/9, Bộ GTVT đã khai trương Cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Bộ GTVT quản lý tại địa chỉ http://ppp.mt.gov.vn.
Thứ trưởng Nguyễn Nhật cùng các đại biểu tham gia nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử về các dự án PPP- (Ảnh: Báo Giao Thông).
Thứ trưởng Nguyễn Nhật cùng các đại biểu tham gia nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử về các dự án PPP- (Ảnh: Báo Giao Thông).

Việc ra mắt trang này nhằm cung cấp thông tin cơ bản về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư phục vụ việc quản lý nhà nước và cung cấp thông tin công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp. Cổng thông tin điện tử này có trên 10 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo đó, chuyên trang Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, danh sách dự án sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư được công bố để giúp cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm kiếm đầy đủ, tham gia đấu thầu.

Trong đó, chuyên trang “Dự án đang triển khai xây dựng, dự án vận hành khai thác” cung cấp thông tin liên quan dự án (tổng mức đầu tư, quy mô, nhà đầu tư, tiến độ khởi công, hoàn thành, trạm thu phí, mức phí).

Đặc biệt là thời gian thu phí chính thức sau khi cập nhật quyết toán dự án cũng sẽ được đăng tải để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu, giám sát Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, khai thác các dự án PPP.

Bên cạnh đó, chuyên trang “Nhà đầu tư, văn bản” là nơi cung cấp danh sách các nhà đầu tư, địa chỉ liên hệ; các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công tư, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước, hướng dẫn quy trình thực hiện dự án.

Đặc biệt, Bộ GTVT đã cập nhật những thông tin cơ bản nhất của 84 dự án PPP giao thông, trong đó có 17 dự án đang chuẩn bị đầu tư; 8 dự án đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 22 dự án đang triển khai xây dựng; 37 dự án đang vận hành khai thác.

Cổng thông tin điện tử về các dự án PPP là nơi cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư của Bộ GTVT nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước, thông tin cho người dân và doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp cận.