Bộ GTVT dừng thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông báo số 514/TB-BGTVT về việc dừng thí điểm tổ chức thi tuyển chức danhcấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT.

Việc lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành

Việc lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành

Thông báo nêu rõ, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW kết luận về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã có Nghị quyết số 18-NQ/BCSĐ ngày 11/6/2015: Dừng thực hiện Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT (phê duyệt tại Quyết định số 2246/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng).

Việc lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Căn cứ vào chủ trương trên, Bộ GTVT thông báo dừng tổ chức thi tuyển các chức danh sau đây: Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Môi trường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Người đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Việc lựa chọn, bổ nhiệm các chức danh trên cũng như các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT được tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ và của Bộ GTVT.

Theo GTVT

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
Báo chí trong nỗ lực "tự cứu mình"

Báo chí trong nỗ lực "tự cứu mình"

VietTimes – Trước sức ép từ mạng xã hội, báo chí cần phải chuyển đổi số - bao gồm một quy trình sản xuất mới, hướng tới những nhu cầu riêng biệt, phân phối nội dung hiệu quả hơn và tạo được doanh thu lớn hơn.