Bộ GTVT dự kiến trình Thủ tướng phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không trong tháng 4

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ triển khai, thực hiện thoái vốn tại 31 doanh nghiệp với tổng giá trị theo mệnh giá là 5.685 tỷ đồng, trong đó số tiền thoái vốn tại các Công ty mẹ - Tổng công ty là 2.228 tỷ đồng.
Bộ GTVT dự kiến trình Thủ tướng phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không trong tháng 4

Theo báo cáo của Bộ giao thông vận tải, trong tháng 3 và quý II/2015, Bộ sẽ thẩm định, hoàn thiện phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (trong tháng 3/2015); Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (trong tháng 4/2015).

 Việc IPO được thực hiện trong tháng 4/2015 gồm Cảng Sài Gòn, Cảng Cam Ranh thuộc Vinalines, Công ty Thi công cơ giới và Dịch vụ hàng hải miền Bắc thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công ty Tracimexco Hà Nội thuộc Công ty Tracimexco.

04 công ty con của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ được thẩm định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tài chính để đủ điều kiện cổ phần hóa.

Đối với Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC), trong tháng 3/2015 Bộ sẽ hoàn thiện tờ trình Thủ tướng Chính phủ về phương án vốn điều lệ của VEC làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đồng thời, Bộ tiếp tục đôn đốc 06 Tổng công ty (Cienco 5, Cienco 1, Cienco 4, Cienco 8, Xây dựng đường thủy, Tedi) hoàn thành quyết toán thuế để thẩm định, quyết toán chi phí cổ phần, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định.

Cũng trong tháng 3/2015, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT hoàn thành thoái vốn nhà nước; thẩm định, phê duyệt phương án thoái vốn trong tháng 3/2015 tại các Tổng công ty: Công nghiệp ô tô Việt Nam, Vận tải thủy và hoàn thành thoái vốn trong tháng 4/2015.

Đối với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8), Bộ đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thoái vốn theo hình thức bán 50% cho cán bộ công nhân viên, 50% bán đấu giá công khai. Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Sau khi có văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty triển khai thực hiện

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương thức thoái vốn, Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp trên hoàn thành thoái vốn trong tháng 5/2015.

Như vậy theo kế hoạch, Bộ sẽ triển khai, thực hiện thoái vốn tại 31 doanh nghiệp với tổng giá trị theo mệnh giá là 5.685 tỷ đồng, trong đó số tiền thoái vốn tại các Công ty mẹ - Tổng công ty là 2.228 tỷ đồng.

Theo: CafeF