Bộ GTVT đề xuất nối lại đường bay Hà Nội - TP HCM vào ngày 10/10

VietTimes –  Bộ GTVT đề xuất nối lại đường bay nội địa và đưa kế hoạch khai thác tạm thời các đường bay đi và đến TP Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 6-10, Bộ GTVT đã gửi văn bản đến UBND TP Hà Nội về việc nối lại các chuyến bay nội địa đi, đến Hà Nội trong thời gian tới.