Bộ Giao thông xin dừng cổ phần hóa hai trường học công lập

Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long được bộ chủ quản kiến nghị tạm dừng quá trình CPH.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản chính thức đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ này tạm dừng, chưa trình Phương án cổ phần hóa Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long theo tinh thần của Nghị quyết số 05 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC) để thanh toán chi phí cổ phần hóa mà các đơn vị đã chi trong quá trình triển khai cổ phần hóa (do đây là các đơn vị sự nghiệp công lập, không có nguồn để thanh toán các chi phí hợp lệ, cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hóa).

Được biết, theo Nghị quyết số 05: “việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học;...”.

Trong khi đó, theo Bộ Giao thông vận tải, công tác cổ phần hóa đối với Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long được triển khai đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm thực hiện trước khi có Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa 2 trường trên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa có chỉ đạo mới sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW. Như vậy, việc tiếp tục hoàn thiện phương án cổ phần hóa và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền không trái quy định pháp luật”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết.

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực đào tạo mới đang ở giai đoạn thí điểm, đồng thời đây là lĩnh vực tương đối nhạy cảm, tác động xã hội lớn. Do vậy, để đảm bảo cẩn trọng theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, Bộ Giao thông vận tải xin dừng CPH hai trường học công lập nói trên.

Cần phải nói thêm rằng, vào cuối năm 2016, tập thể cán bộ, giáo viên cả hai trường đều có văn bản kiến nghị xin dừng cổ phần hóa, để chuyển sang phương án tự chủ tài chính.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3077/QĐ - BGTVT phê duyệt giá trị để cổ phần hóa Học viện Hàng không Việt Nam tại thời điểm 31/3/2016, với giá trị thực tế của Học viện là: 241,3 tỷ đồng; giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Học viện là 220 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả xác định giá trị đã được phê duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đang chỉ đạo Học viện Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn (Công ty Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam) xây dựng phương án cổ phần hóa Học viện Hàng không Việt Nam, dự kiến sẽ trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 1/2017; hoàn thành cổ phần hóa và chuyển sang công ty cổ phần trong Quý I năm 2017.

Trong khi đó, Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt giá trị để cổ phần hóa Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tại thời điểm 30/6/2016 vớ giá trị thực tế của đơn vị là 22,3 tỷ đồng đồng; giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại đơn vị là 20 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo, hướng dẫn Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tiến hành các bước để xây dựng Phương án cổ phần hóa và dự kiến trình Bộ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 1/2017; hoàn thành cổ phần hóa và chuyển sang công ty cổ phần trong Quý I năm 2017.