Bộ Công Thương: Bà Hồ Thị Kim Thoa "có kê khai cổ phần tại Bóng đèn Điện Quang"

VietTimes -- Số tài sản của bà Thoa tại Công ty Bóng đèn Điện Quang đã có từ trước và trong các bản kê khai tài sản hàng năm của Thứ trưởng Thoa đều kê khai đầy đủ số lượng cổ phiếu này.
Bà Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa

Về vấn đề tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa như các báo đã đưa, Bộ Công Thương cho biết Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã đề nghị Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các đơn vị liên quan có báo cáo cụ thể.

Trên cơ sở báo cáo của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương khẳng định trong quá trình công tác tại Bộ của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công Thương đã chỉ đạo bà Thoa thực hiện đúng quy định về quản lý cán bộ và kê khai tài sản. 

Theo đó, số cổ phần mà Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. 

Số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm Thứ trưởng vào năm 2009 và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng.

"Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Từ năm 2000 đến 2005 là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và từ 2005 đến 2010 là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty" - đại diện Bộ Công Thương cho biết.