Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Đà Nẵng phối hợp điều tra việc bán nhà công sản

VietTimes -- Trung tướng Trần Đăng Yến, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa ký văn bản yêu cầu Chủ tịch TP Đà Nẵng phối hợp điều tra việc mua bán nhà công sản trên địa bàn từ năm 2006 đến nay.

Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp điều tra việc bán nhà công sản trên địa bàn từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phối hợp điều tra việc bán nhà công sản trên địa bàn từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo công văn số 871/ANĐT (P4) ngày 18/9/2017 do Trung tướng Trần Đăng Yến, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc phối hợp thực hiện nội dung điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Nội dung văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt thực hiện dự án xây dựng, gia nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho tổ chức, cá nhân của UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay;
Cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến 9 dự án, mua/thuê 31 nhà công sản tại TP Đà Nẵng;

Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc (Văn phòng UBND, Sở KH-ĐT, Sở TNMT, Cơ quan Thuế,...) phối hợp làm việc với Cơ quan An ninh điều tra và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan.