Bộ Chính trị phân công Bí thư Quân ủy T.Ư, Bí thư Hà Nội và TP HCM

Bộ Chính trị sẽ phân công cán bộ giữ chức: Bí thư Quân ủy TƯ, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bí thư Thành ủy TP.HCM và Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị thuộc nhóm Bí thư dưới 40 tuổi

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị thuộc nhóm Bí thư dưới 40 tuổi

Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng, đến ngày 3/11, tất cả 68 đảng bộ trực thuộc TƯ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được các đảng bộ chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, đúng quy trình, phát huy dân chủ, cơ bản đảm bảo tốt yêu cầu về tiêu chuẩn và số lượng theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức TƯ và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Theo kết quả tổng hợp, đại hội các đảng bộ trực thuộc TƯ đã bầu tổng số 3.502 ủy viên Ban chấp hành.

Một số đảng bộ có tỉ lệ cán bộ trẻ trong Ban chấp hành cao hơn 10% như Quảng Nam, Hà Tĩnh, Điện Biên, Phú Yên, TP.HCM; Lào Cai, Kon Tum, Đà Nẵng, Bình Phước...

Tổng số ủy viên Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ đã được bầu là 965 người.

Các tỉnh ủy, thành ủy: Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Đà Nẵng, Cà Mau, Bình Thuận, Kiên Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu có cán bộ trẻ tham gia Ban Thường vụ .

Tại các đại hội đảng bộ trực thuộc TƯ, 61 Bí thư cấp ủy đã được bầu, trong đó: 39 người tái cử; 2 người dưới 40 tuổi (Đà Nẵng, Kiên Giang); 3 người là nữ (Vĩnh Phúc, Ninh Bình, An Giang).

Bộ Chính trị chỉ định cán bộ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020. Ban chấp hành Đảng bộ Ngoài nước do Ban Bí thư chỉ định. Như vậy, 63/68 đảng bộ trực thuộc TƯ đã có Bí thư cấp ủy.

Bộ Chính trị sẽ phân công cán bộ giữ chức: Bí thư Quân ủy TƯ, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Chinhphu.vn