Bộ Chính trị điều động ủy viên Trung ương Đảng

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Võ Văn Phuông, ủy viên TƯ Đảng, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ.
Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Phuông.
Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Phuông.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh đã trao quyết định và chúc mừng ông Võ Văn Phuông nhận nhiệm vụ mới.

Ông Đinh Thế Huynh cho biết từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nhiệm vụ, khối lượng công việc trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo nói chung và trước hết là các cán bộ lãnh đạo Ban.

Ông Đinh Thế Huynh mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, với những kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở, ông Võ Văn Phuông sẽ có nhiều đóng góp cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nhận quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị, ông Võ Văn Phuông khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, gương mẫu trong lối sống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin cậy, giao phó.

Theo Vietnam+