​Bỏ 11 thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 Bảo hiểm xã hội VN vừa bỏ 11 thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các thủ tục này hầu hết ban hành từ 2012-2014. 
​Bỏ 11 thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo đó, các thủ tục bị bỏ từ ngày 1-10 tới gồm: giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh với thanh toán hộ bảo hiểm y tế, Giấy đề nghị thanh toán chi phí bảo hiểm y tế, Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận dành cho người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, Giấy đề nghị xác nhận chữ ký và chứng nhận đang đi học ở nhà trường đối với người từ 15-18 tuổi còn đi học nhận trợ cấp tuất hàng tháng…

Bảo hiểm xã hội VN cũng cho biết đang rà soát và cắt giảm quy trình nhận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Tuổi trẻ