Infographic Biển Đông -Thách thức ngoại giao của Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington ngày 10/3 đã công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy cư dân mạng tại Trung Quốc tin rằng vấn đề Biển Đông có thể trở thành thách thức lớn nhất đối với ngành ngoại giao Trung Quốc trong năm 2016

Theo Vietnam+