BIDV gây bất ngờ khi đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn kết quả năm trước

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế BIDV đề ra năm nay khiến nhiều người bất ngờ khi chỉ khiêm tốn ở mức 7.900 tỷ đồng, giảm so với kết quả thực hiện năm 2015.

BIDV gây bất ngờ khi đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn kết quả năm trước

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) vừa công bố dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Theo Dự thảo này, trong năm 2015, BIDV đã hoàn tất việc nhận sáp nhập ngân hàng MHB do vậy tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 850 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm trước. Vốn điều lệ cũng tăng lên 34,1 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cuối kỳ (bao gồm đầu tư TPDN) đạt 622 nghìn tỷ. Huy động vốn cuối kỳ đạt 658 nghìn tỷ đồng.

Cả năm, BIDV ghi nhận 7.949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 26% so với năm trước. Nếu bao gồm phần lỗ lũy kế do MHB chuyển giao khi sáp nhập là âm (-) 476 tỷ đồng, thì ợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 7.473 tỷ đồng.BIDV gây bất ngờ khi đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn kết quả năm trước ảnh 1

Năm 2016, BIDV đề ra mục tiêu nguồn vốn huy động tăng trưởng 21-22%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, phấn đấu đạt 20% trên cơ sở chấp thuận của NHNN. Lợi nhuận trước thuế bất ngờ chỉ khiêm tốn ở mức 7.900 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2015.

BIDV gây bất ngờ khi đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn kết quả năm trước ảnh 2

Sắp tới ngày 24/4, BIDV sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tại Hà Nội.

Theo Trí thức trẻ