Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tuyên bố sẽ không sử dụng ngân sách để đi công tác nước ngoài

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng về đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 vào sáng 4.12, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - tuyên bố năm 2016, cá nhân ông sẽ không sử dụng tiền ngân sách để đi nước ngoài.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng về đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 vào sáng 4.12, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, nguồn thu ngân sách của TP.Đà Nẵng hiện đang gặp khó khăn. Trong khi đó, nợ trái phiếu chính phủ của địa phương phải trả đã đến hạn. Trong đó năm 2017, Đà Nẵng phải trả 1.500 tỷ đồng, đến năm 2019, TP phải trả thêm 1.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, nếu không tiết kiệm chi, vay để đầu tư phát triển thì con cháu sẽ gánh nợ.

Ông Xuân Anh cũng tuyên bố, năm 2016, cá nhân ông sẽ không sử dụng tiền ngân sách để đi nước ngoài. Việc này ông cũng đã báo với Sở Ngoại vụ thành phố.

Theo Lao động