Bí thư Đà Nẵng: Chính quyền tuyên truyền 4 tháng trước khi "đòi" vỉa hè

VietTimes -- Trước khi ra quân sắp xếp lại trật tự quản lý đô thị, vỉa hè, lòng lề đường phải thông báo, tuyên truyền cho người dân trước 4 tháng, kết hợp với giải quyết việc làm, khó khăn cho các hộ kinh doanh.
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thông báo trước 4 tháng khi ra quân lập lại trật tự vỉa hè
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu thông báo trước 4 tháng khi ra quân lập lại trật tự vỉa hè

Tại phiên họp thường kỳ với các cơ quan liên quan diễn ra ngày 6/3, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát chặt chẽ đến tận từng sở ngành, xem xét việc thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương của HĐND TP.

Đặc biệt với chủ trương sắp xếp lại trật tự quản lý đô thị, vỉa hè, lòng lề đường, cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu trước thời gian ra quân thực hiện 4 tháng, các ngành chức năng cần phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biến chủ trương, kết hợp với việc giải quyết việc làm, khó khăn cho các hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp để tạo được đồng thuận. 

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu UBND TP, các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của HĐND. Trong đó, cần kiên quyết trong việc xử lý các hộ xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà; Dán thông báo tại các công trình chậm triển khai tại khu trung tâm như: Danang Center, Công ty địa ốc Vũ Châu Long, Viễn Đông Meridian … ; Đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2017;...

Được biết, để theo dõi quản lý đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, Văn phòng UBND TP đã xây dựng và áp dụng thực hiện phần mềm kiểm tra quyết định, cho phép UBND TP tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp trên, trên cơ sở đó ban hành chỉ đạo, điều hành giao nhiệm vụ tương ứng cho các sở ngành, tổng hợp kết quả thực hiện phục vụ báo cáo. Từ nay, các sở ngành, quận huyện chịu sự quản lý chặt chẽ công việc, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, được đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động.