Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng không ứng cử đại biểu Quốc hội

Trong danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội không có tên 3 lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 .
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 .

Ngày 20/3, một nguồn tin cho biết, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị TP Đà Nẵng có 13 ứng cử viên. Trong đó, 10 ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn giới thiệu và 3 người tự ứng cử. 

Trong số các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị TP Đà Nẵng lần này có 2 gương mặt đáng chú ý là ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Bá Sơn, Chánh thanh tra TP Đà Nẵng.

Ba lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy), ông Võ Công Trí (Phó bí thư thường trực Thành ủy) và ông Huỳnh Đức Thơ (Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) không có tên trong danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội.

Theo hướng dẫn số 38 của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 14 về bố trí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thì: "Các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp ủy và Bộ Chính trị, Ban Bí thư giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố".

Theo Tuổi trẻ