Bế mạc phiên họp thứ 13 của UBTVQH

VietTimes -- Sau 7 ngày làm việc, chiều 18/8, dưới sự chủ trì của Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên bế phiên họp thứ 13.
Bế mạc Phiên họp thứ 13 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV - Ảnh: Cổng TTĐT QH
Bế mạc Phiên họp thứ 13 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV - Ảnh: Cổng TTĐT QH

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, về các dự án luật, đối với các dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 3 đến nay cơ bản Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất cao, đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn  thảo, các cơ quan tổ chức hữu quan để tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh các báo cáo và Dự thảo luật để gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, sau đó tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội, nếu thấy cần thiết thì báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội một lần cuối trước khi trình ra Quốc hội.

Đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4, cơ bản đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất, đề nghị các cơ quan soạn thảo, các cơ quan chủ trì thẩm tra đối với từng dự án luật tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan để tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh các tờ trình, các báo cáo và Dự thảo luật để gửi cho các đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với 3 dự án luật đang còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị cơ quan soạn thảo, Ủy ban chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, Dự thảo luật báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp sắp tới. Đối với Dự thảo luật Hành chính công, đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Chính phủ để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự án, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến tại phiên họp tháng 9, nếu xét thấy đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị, đề nghị Tổng thư ký Quốc hội thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đã hứa và báo cáo kết quả thực hiện với Quốc hội. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các dại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện lới hứa của các thành viên Chính phủ để góp phần tháo gỡ những vấn đề nảy sinh để đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân cả nước.

Đối với chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016”, đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện Báo cáo giám sát, Dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Đối với chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT)”, đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện Báo cáo giám sát, Dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 5 Nghị quyết: việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương của Chính phủ năm 2017 và về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2016; việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân tối cao trên phạm vi cả nước; Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên: Đề nghị thường trực các Ủy ban Pháp luật, Tư pháp, Tài chính Ngân sách phối hợp với các cơ quan soạn thảo và các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo các Nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Về Đề án vị trí việc làm của Viện Kiểm sát nhân dân, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với thường trực Ủy ban Tư pháp tiếp thu ý kiến của phiên họp hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo. Về đề án tiếp nhận Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có kết luận cụ thể. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ tổng hợp kết quả, kết luận về các nội dung cụ thể thành thông báo kết luận chung của phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan để tiếp thu, nghiên cứu, triển khai thực hiện. Đề nghị các cơ quan tích cực chuẩn bị các nội dung chương trình phiên họp thứ 14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến từ ngày 11-18/9/2017.