Bế mạc Đại hội XII: Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị ra mắt, Tổng Bí thư họp báo

VietTimes -- Hôm nay, 28/1, Đại hội Đảng XII họp phiên bế mạc; BCH TƯ Đảng khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết sẽ ra mắt. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc hop báo ra mắt ngay sau đó.
Hội trường Đại hội Đảng lần thứ 12
Hội trường Đại hội Đảng lần thứ 12

Tại phiên bế mạc 1510 đại biểu tham dự Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Sau đó BCH TƯ khóa XII sẽ ra mắt.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người vừa được BCH TƯ khóa XII bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, thay mặt BCH TƯ khóa XII phát biểu ý kiến. Đồng thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đọc diễn văn bế mạc Đại hội, sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, dự kiến, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì họp báo thông báo về kết quả Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng (số 1 đường Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội) BCH TƯ khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được BCH TƯ bầu làm Tổng bí thư khóa XII.

  LTB