Bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 6/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 13, Khóa VIII) để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Đinh Văn Thu (thứ hai từ trái sang) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam
Ông Đinh Văn Thu (thứ hai từ trái sang) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Với tỷ lệ số phiếu nhất trí 96,22%, ông Đinh Văn Thu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Đinh Văn Thu, sinh ngày 25/10/1959, quê quán xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dân tộc Kinh, trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế, Cử nhân hành chính; Cao cấp lý luận chính trị, tham gia cách mạng ngày 1/6/1977, vào Đảng ngày 5/9/1980.

Trước đó, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có đơn gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhất trí thông qua.

Cũng trong sáng 6/4, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Đồng chí Đinh Văn Thu được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2010-2015

Theo Vietnam+