Bầu bổ sung 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XI

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành TƯ đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được báo cáo TƯ ngày 11/1.TƯ đã bầu bổ sung 8 uỷ viên Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XI.

Phiên họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Phiên họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Sáng nay (11/1), Ban chấp hành TƯ làm việc tại hội trường. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều hành phiên họp.

Ban chấp hành TƯ nghe báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành TƯ đối với các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức TƯ đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XI.

Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

Ban chấp hành TƯ Đảng đã bầu bổ sung 8 uỷ viên Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XI, biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.

Buổi chiều, TƯ thảo luận tại tổ về đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo VNN

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm