Ban Tổ chức TƯ: Dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh làm phó chủ tịch Hậu Giang

VietTimes -- Ban Tổ chức TƯ vừa đưa ra ý kiến tạm dừng bầu cử chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trịnh Xuân Thanh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX vào ngày hôm nay, 16/6
Ban Tổ chức TƯ: Tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh làm phó chủ tịch Hậu Giang
Ban Tổ chức TƯ: Tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh làm phó chủ tịch Hậu Giang

Ban Tổ chức TƯ đã đưa ý kiến này tại cuộc họp với các cơ quan chức năng Hậu Giang về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngoại trừ ý kiến này, các chức danh chủ chốt khác của tỉnh vẫn tiến hành bầu cử bình thường.

Trước đó, vào sáng 15/6, ông Trịnh Xuân Thanh cho biết đã nộp đơn xin không tham gia tái cử chức danh phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang tại kỳ họp này

Hiện Ban Tổ chức TƯ cũng đang cùng các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân trong việc điều động ông Trịnh Xuân Thanh từ chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam về làm Phó chánh văn phòng Bộ Công thương, sau đó là về giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.