Ban Nội chính Trung ương sẽ kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ

VietTimes -- Ban Nội chính Trung ương sẽ triển khai kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được ban hành đối với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ TNMT, Bộ KHĐT.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các nội dung kiểm tra, đôn đốc bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, tổ chức đảng ở các bộ, ngành trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành của lãnh đạo, sự chỉ đạo của cấp ủy, ban cán sự đảng và kết quả thực hiện của các cơ quan trực thuộc bộ, ngành được kiểm tra, đôn đốc, trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo.

Thời gian thực hiện kiểm tra, đôn đốc bắt đầu từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2016.

Sau đó, Đoàn công tác sẽ xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, đôn đốc trình Trưởng Ban Nội chính Trung ương duyệt ký để báo cáo lên Ban Chỉ đạo.

Trước đó, tháng 5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thành phần lãnh đạo các đoàn gồm: ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Hòa Bình Chánh án TAND Tối cao; ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao; ông Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ; là bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,

Nhiệm vụ của các đoàn công tác này là giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 9/5/2016 của Ban chỉ đạo.