Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối DN TƯ ký kết quy chế phối hợp công tác

VietTimes -- Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT chủ trì việc cụ thể hoá các Nghị quyết của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội trong ngành TT&TT.
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn  và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh cùng ký Quy chế phối hợp công tác
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh cùng ký Quy chế phối hợp công tác

Chiều qua (19/10), tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. 

Theo quy chế phối hợp công tác đã được ký kết, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty được Chính phủ giao cho Bộ TT&TT quản lý, có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy Khối, nghị quyết của Ban cán sự Đảng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý theo quy định của Bộ Chính trị; hai bên trao đổi ý kiến và cung cấp hồ sơ nhân sự cần thiết để phối hợp thẩm định khi Trung ương yêu cầu.

Nội dung và cách thức phối hợp giữa 2 bên được thực hiện chủ yếu bằng văn bản, những trường hợp cần xử lý nhanh, lãnh đạo hai bên trực tiếp trao đổi bằng hình thức thích hợp. Hai bên định kỳ thông báo với nhau kết quả nội dung đã phối hợp...

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định: Đây là hoạt động quan trọng để các cơ quan phối hợp làm tốt chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương và pháp luật của Nhà nước. Thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, đề nghị các cơ quan cần thực hiện tốt những nội dung phối hợp, thông tin kịp thời cho nhau về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Bộ trưởng cho biết thêm: Hàng năm, Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác, để từ đó có sự phối hợp chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh bày tỏ cảm ơn những đóng góp của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT.

Bí thư Phạm Viết Thanh khẳng định: Lễ ký quy chế phối hợp thể hiện trách nhiệm của 2 cơ quan, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ TT&TT. Thông qua công tác đó, Bộ TT&TT hỗ trợ giúp đỡ các tập đoàn, tổng công ty có sinh hoạt tại Khối doanh nghiệp Trung ương trong quá trình hoạt động tổ chức.

 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" cho 5 Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" cho 5 Thứ trưởng Bộ TT&TT: Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Hồng Hải, Phan Tâm, Hoàng Vĩnh Bảo.