Bắc Ninh, Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy mới

Với 52/52 phiếu bầu, ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Hoàng Văn Chất được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Trần Văn Túy, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TW tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trúng cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Trần Văn Túy, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TW tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trúng cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngày 11/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh; Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Túy.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh, thông báo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo đó, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Bắc Ninh nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng nghe công bố ý kiến của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nêu rõ: Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Trước đó, ngày 4/2, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh tiến hành bỏ phiếu, với 100% số phiếu tại các hội nghị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Nhân Chiến để bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII lần này đã tiến hành bầu cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, với 52/52 phiếu bầu, ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

* Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 19 diễn ra chiều 10/2 đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về giới thiệu nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 13, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tỉnh ủy Sơn La đã triển khai quy trình và giới thiệu chức Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La và được Bộ Chính trị đồng ý.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh trên. Kết quả, ông Hoàng Văn Chất được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2010-2015.

Trước đó, Tỉnh ủy Sơn La đã nhận được thông báo của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc kiện toàn chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La từ nguồn cán bộ tại chỗ.

TTXVN